Učenje stranih jezika za decu iz ugla profesora

avgust 28, 2017

Svi profesori, kao i profesori stranih jezika u svom radu imaju ne samo svoju osnovnu ulogu, ulogu profesora već i pedagoga. Svaki rad koji podrazumeva komunikaciju sa različitim tipovima ljudi zahteva poznavanje ne samo sopstvene profesije već i pedagogije. Različitost među profilima ljudi uslovljava sve one čiji rad se sastoji u radu sa ljudima da moraju da se prilagode i pokušaju da nađu zajednički jezik sa svakom pojedinačnom osobom.

Profesori stranih jezika se svakodnevno susreću sa ljudima različitih godina, profesija, interesovanja, kao i ciljeva za učenje stranih jezika. Oni moraju da budu u stanju da se svakom pojedinačnom učeniku posvete, da ga motivišu za rad i kao cilj svog posla da ga nauče stranom jeziku koji predaju. Sve ovo što važi za odrasle važi i za učenike najranijeg uzrasta,a to su deca.

Deca sa učenjem stranog jezika počinju veoma rano, često i sa tri godine što može da teče bez poteškoća, ali nekada se dešava da dete u tom uzrastu još uvek nije spremno da pohađa školu stranih jezika. To najviše zavisi od emocionalne zrelosti deteta i od socijalnog momenta kao što je da li dete ide u obdanište, to jest da li je dete naviklo da provodi vreme u vršnjačkoj grupi. Prilagođavanje deteta vršnjačkoj grupi je individualan proces koji može da traje nekoliko časova, ali i ceo semestar. U procesu prilagođavanja učestvuje ne samo dete već i roditelj u saradnji sa profesorom. Pošto ovaj proces može biti stresan za dete, dete ne treba primoravati da prisustvuje časovima samo, jer na taj način se kod njega može javiti negativan efekat, efekat odbojnosti. Roditelj mora imati strpljenja, mora biti uporan i mora biti u stalnoj komunikaciji sa profesorom. Profesor je taj koji prati razvoj deteta na časovima i istražuje šta je to što dete interesuje, šta je to što čini da se ono oseća sigurnim u učionici i među vršnjacima. Dete koje odbija da učestvuje u aktivnostima na času, najčešće sedi kod mame u krilu ili se izoluje u neki deo učionice i sam se igra. Iako ne učestvuje aktivno u času, ono pasivno usvaja ono što ostatak grupe uči.

Može sa takođe desiti da dete doživi neku vrstu šoka prilikom prvog susreta sa stranim jezikom jer nije u stanju da razume šta profesor govori. Zato je neophodno detetu prići kroz nastavna pomagala kao što su papeti koji će se detetu svideti i pružiti sigurnost iako ,,govore“ na nerazumljivom novom jeziku. Cilj korišćenja papeta je da dete ovu lutku shvati kao svog prijatelja koji ne govori isti jezik, ali da bi mogao da se ,,druži sa njim“ mora da nauči njegov jezik.

Časovi stranog jezika za decu

Časovi stranog jezika za decu su koncipirani tako da u toku svakog časa postoji veliki broj različitih aktivnosti koje će im biti dovoljno interesantne da žele da u istim učestvuju. Aktivnosti moraju biti raspoređene tako da se stalno smenjuju jedna aktivna igra u kojima se deca kreću, a zatim pasivna igra u kojima deca rade nešto mirna. Aktivnosti na časovima su slične njihovim svakodnevnim igrama ali razlika je u tome što se odvijaju na stranom jeziku. Deci na taj način nije problem da učestvuju u igri, jer već znaju kako ona funkcioniše i nemaju stah da se neće snaći u istoj. Vremenom se ubacuju i nove aktivnosti deci do tada nepoznate, ali oni su posle duže provedenog vremena u vršnjačkoj grupi već naviknuti na boravak u učionici, na profesora i drugare i samim tim je i strah od nesnaljaženja u nečemu novom manji.

Deca zbog svoje zrelosti ne mogu da ceo čas budu koncentrisana, već je njihova koncentracija najbolja u prvih 15 do 20 minuta časa. Zato se na početku časa radi novi vokabular, koji će se zatim do kraja časa vežbati. Na početku časa se deca upoznaju kroz aktivnosti sa novim vokabularom. Nakon toga sledi ponavljanje istog vokabulara kroz naredne aktivnosti i tek nakon ovoga je dete spremno da samostalno reprodukuje vokabular koji se obrađivao na času bez straha da će znati lošije od drugih. Na ovaj način dete kroz veliki broj aktivnosti u kojim se ponavlja obrađeni vokabular stiče samopouzdanje da isti jasno i glasno izgovori.

U procesu učenja stranog jezika kod dece neophodno je da se ispune sledeći uslovi, a to su prilagođavanje deteta vršnjačkoj grupi, profesoru i učionici, to jest prostoru u kome dete uči. U procesu prilagođavanja deteta profesoru ključnu ulogu ima profesor. On je taj koji u svojstvu pedagoga treba da prepozna detetova interesovanja, da spozna način na koji će se približiti detetu i sa njim ostvariti blizak i topao odnos. Jedan od prvih znakova da je dete prihvatilo profesora kao nekog dragog njemu jeste fizički kontakt kao što je da ga dete uhvati za ruku. Kada jednom dete prihvati profesora neće više imati barijere u komunikaciji sa njim, što će učiniti da dete bude motivisanije za učestvovanje u aktivnostima na časovima, a istovremeno će olakšati savladavanje i usvajanje stranog jezika.

Prostor u kome dete provodi vreme učeći strani jezik takođe mora da detetu stvara sigurnost i da se dete oseća prijatno u njemu. Zato je bitno da učionica bude šarena i u potpunosti adaptirana za boravak dece u njoj. U koliko se dete oseti sigurno u učionici to će za njega predstavljati ne samo prostoriju u kojoj uči već i njegov kutak iz koga će uvek izaći nasmejano i u koji će želeti da se ponovo vrati.

Učenje stranih jezika za decu treba da bude nešto što će zavoleti i sa čime neće prekinuti ni kasnije kada odrastu. Zato je bitno da dete doživljava ovu aktivnost kao nešto lepo, kao nešto što ga ispunjava i čini srećnim. Dete zbog svog uzrasta i svoje zrelosti nije sposobno da samo postigne ovaj cilj, već je neophodno da roditelj u saradnji sa profesorom učestvuje i da zajedno pomognu detetu da prevaziđe sve poteškoće i nauči strani jezik.

Učenje stranog jezika nije samo sticanje znanja već i novih drugara, novih poznanstava. Dete se susreće sa novim iskustvima, doživljava lepe trenutke koji će svakako dati određeni doprinos njegovom detinjstvu kao i odrastanju.

Ostavite komentar
Učenje jezika kroz pesmice

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kontaktirajte nas

Delimo sa vama celokupno naše znanje. Ako želite da vidite kako to izgleda u praksi, pozovite

065 26 88 928