Metod rada

 • Ako se pitate kada je idealno vreme da Vaše dete počne sa učenjem stranog jezika, odgovor je – upravo sada.

 • Ukoliko je vaše dete u osnovnoj školi, moguće je da mu je već dosta učenja i odlaska u školu. Međutim, učenje  stranog jezika može biti uređeno na potpuno drugačiji način.

  Jezik se može naučiti tako da vaše dete to ni “ne oseti”.

  Učenje stranog jezika nije babaroga.

  Jezik je ta karika koja povezuje nas i onog drugog, očitava i saopštava niz poruka potrebnih za svakodnevnu komunikaciju, čovek ne može funkcionisati van komunikacije, svakog trenutka smo u komunikaciji, bili mi toga svesni ili ne. Jezik je taj koji povezuje naš unutrašnji i spoljašnji svet.

 • Kroz učenje stranog jezika Vaše dete će steći mnoge kompetencije koje će mu biti od koristi u budućnosti.

  • Veština komunikacije

   Je veština koju razvijamo u našoj školi tako što decu učimo celim rečenicama i frazama.

  • Usmerenost pažnje

   Deca koja govore više jezika su u mogućnosti da se fokusiraju na različite sadržaje u isto vreme.

  • Bolja percepcija

   Deca bolje razlikuju tačne od netačnih informacija. Dakle, mozak im je fleksibilniji i olakšava im dalje učenje.

  • Rešavanja problema

   Učenjem više jezika deca stvaraju navikli da usmeravaju pažnju na različite mentalne predstave i procese.

  • Osnažuje toleranciju

   Deca učenjem stranog jezika uče i o drugim kulturama i generalno o različitostima. Samim tim se razvijaju i socijalne kompetencije što znači bolje snalaženje u društvu.

 • Kada su deca u pitanju cilj nam je da probudimo njihove kapacitete za igru i njihovu prirodnu radoznalost.

  Deca jednostavno ne dozvoljavaju suvoparan sadržaj u učenju i to će vam jasno staviti do znanja svaki put.

  U radu sa decom svaki sadržaj se mora uklopiti u životni kontekst deteta. Dakle, moramo saznati njegova interesovanja, šta ga pokreće, koji su njegovi potencijali.

  Učenje jezika se stavlja u kontekst, a jedan od najzabavnijih načina da se to uradi je igra.

  Najbitnije je shvatiti, da igra ima glavnu ulogu u učenju, jer je igra zabavna simulacija života, gde deca imaju priliku da bez straha od neuspeha i  bez dosadnih sadržaja nauče nešto novo. 

  U učenju stranog jezika, koje je zasnovano na igri,  se gubi dimenzija dosade, osećanja „moranja“, straha da ću da ispadnem onakav ili ovakav.

  Naša ideja je da dete oslobodimo da razvija svoje kapacitete kroz igru, da kreira i rekreira iskustva, da svaku naučenu reč „doživi“.

 • Naš princip je usmeren „ka“ a ne „od“ deteta.

  Dete će kroz igru imati priliku da vidi učenje na drugačiji način i da doživljava stvari na drugačiji način. Tu nema mesta za reči „moraš“, „ne smeš“, „ne znaš“.

  Detetu je, na taj način, učenje jezika izazov a ne nerešiv zadatak.

  Naš metod se zasniva na Lozanov metodi odnosno na mapama uma. 

  Deca pomoću crtanja, slušanja muzike, gledanja crtanih filmova i raznih igrica koje osmišljavamo specijalno za njih, uče kako da stvaraju sopstvene asocijacije kao bi što lakše usvojili nove stvari.

  U našoj školi se mi prilagođavamo svakom detetu, vodeći računa o njegovim interesovanjima i kompetencijama.

 • Ako je Vaše dete sluhista i najbolje pamti slušajući stvari, stavićemo akcenat na slušanje muzike I gledanje crtaća na stranom jeziku

  Ako je Vaše dete vizuelni tip, akcenat će biti na crtanju I na slikama.

  A, ako je Vaše dete kinestetičkotaktilni tip, pružićemo mu sadržaj koji stvarno može da iskusi sopstvenim rukama i pokretima celog tela.

 • Kroz naš metod, deci pružamo priliku da iskazuju i razvijaju kapacitet za kreativnost. Deca imaju slobodu da se izražavaju na bilo koji način koji im je svojstven.

  Pošto su deca raspoređena u male grupe, nastavnici imaju dovoljno vremena za svakog i deca imaju priliku da se upoznaju i druže međusobno.

  Prednosti rada u grupi su velike, deca mnogo bolje reaguju na učenje kada su u grupi. Deca imaju priliku da nauče nešto, ne samo od profesora koji je medijator u grupi, već I da nauče od vršnjaka.

  Deca su slobodnija u grupama jer imaju podršku vršnjaka koji se međusobno dopunjuju i pomažu.

  Naš metod je usmeren na izgovaranje celih rečenica, koje su u krajnjem slučaju i najpotrebnije u razgovoru.

  Akcenat je na progovaranju, a ne na prostom  memorisanju pravila i gramatike.

  U našoj školi učenje posmatramo kao celoživotni proces i zato podržavamo ideju situacionog učenja tj. omogućavamo Vašem detetu da svaku lekciju “proživi”.